top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

 

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d'altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern o del tutor/a o representant legal.

 

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ (també el prestador)

NIF: 77476349K

Adreça postal: Mossèn Riba Pont 54, 08518 la Torre d’Oristà, Barcelona.

Correu electrònic: hola@lulujoies.com

 

Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. 

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: 

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat són les següents:

 • Formularis de contacte i/o requeriment de la informació: 

 • Dades requerides: nom, email

 • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.

 • Legitimació: Consentiment de l’Usuari

 • Formulari de registre:

 • Dades requerides: nom, email

 • Finalitat: per la creació d’un compte d’usuari i que pugui accedir a les funcionalitats de la web.

 • Legitimació: Consentiment de l’Usuari.

 • Formulari de sol·licitud de pressupost:

 • Dades requerides: nom, email, telèfon, empresa

 • Finalitat: Enviar-li el pressupost sol·licitat.

 • Legitimació: Consentiment del interessat.

 • Formulari de subscripció a la newsletter: 

 • Dades requerides: email, nom

 • Finalitat: Enviar-te informació comercial del teu interès sobre els nostres serveis/productes a través del mail

 • Legitimació: Consentiment de l’Usuari.

 • Chat Web.

 • Dades requerides: la informació que voluntàriament i lliurement ens proporcioni.

 • Finalitat: Respondre de forma àgil i immediata a la seva sol·licitud d’informació.

 • Legitimació: Interès legítim del Responsable.

 • Si contracta el servei/compra el producte a través de la nostra pàgina web:

 • Dades requerides: nom i cognom, email, telèfon, direcció, informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

 • Finalitat: Contractació del nostre servei/compra del nostre producte

 • Legitimació: Consentiment de l’Usuari.

 • Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

 • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, direcció, DNI, email, firma, dades bancaries.

 • Finalitat: dur a terme la prestació dels serveis contractats i la gestió comercial, fiscal i administrativa interna.

 • Legitimació: relació contractual.

 • WhatsApp: En l’apartat WhatsApp de la present política es detalla el seu ús.

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a  l’email ressenyat a dalt.  

D'acord amb la LSSICE, Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

 

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables. 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

 

Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.


 

La informació que vostè ens proporcioni a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ, contractats a l'empresa que presta el servei d’allotjament de la web.  El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.


 

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents: 

Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l'ús (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d'Estats Units ("Google") , en els seus servidors d'Estats Units.


 

Email Màrqueting: Wix 


 

Comunicació de xat en viu: s'utilitza per al servei de comunicació de xat en viu: Whatsapp 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

 

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@lulujoies.com, indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS". 

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

 • Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 

MESURES DE SEGURETAT

 

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.


 

IDIOMA 

 

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.


 

XARXES SOCIALS

 

L'informem que Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.


 

Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.


 

Queda prohibida la publicació de continguts:

 

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ consideri inapropiats.

 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió. 

ENVIAMENT CV

En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per la vacant del Responsable. Informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte de la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.


 

 

WHATSAPP

 

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de whatsapp de Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a l'aplicació que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ, tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Les teves dades es comparteixen amb WhatsApp Ireland Limited, les mesures de seguretat de les quals tècniques asseguren la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la seva informació, segons indica la seva pròpia política de privacitat. No es preveuen més cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les teves dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i, una vegada ja no siguin necessaris, es mantindran degudament bloquejats, arxivats i conservats durant el temps legalment establert. Queda prohibit l'ús del WhatsApp de Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ per a l'enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

REVOCABILITAT


El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Mª LOURDES FREIXA AGUSTÍ amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

bottom of page